ALBA SİGORTA

We as Alba Grup Insurance Company; our quality policy is to become a partner which offers our customers in the Insurance Sector the privilege of different products and services, which is dynamic, which continuously improves itself, which has seized novelties, which operates in compliance with the relevant legislation. Managing risks, providing proposals, monitoring claim refunds and all other concerned processes are controlled by our head office.

Our company has a full range insurance solutions for all individual and corporate needs of its customers with the help of partnerships and collaborations with global and respectable insurance companies from Turkey , and all around the world, and offers insurance solutions, packages for different requirements.Neither, we outsource work or roles outside of the organisation, nor we locate our technical staff separately from our broking teams.

 

Alba Grup Sigorta; Sigortacılık Sektörü'nde müşterilerimize farklı üretim ve hizmet ayrıcalığını yaşatan, dinamik, kendini sürekli geliştiren, yenilikleri yakalamış, yasal mevzuata uygun olarak çalışan bir şirket olma hedefiyle yola çıkmıştır.

Firmamız, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlannın bulunduğu işbirliği ağı ile müşterilerinin tüm bireysel ve kurumsal sigorta ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmakta ve farklı ihtiyaçlara cevap veren sigorta çözümleri ile her konuda eksiksiz paketler hazırlamaktadır. Risk yönetimi aşamasından tekliflerin oluşturulmasına, hasar takibinden hasarların tazminine kadar bütün çalışmalar merkez ofisimizden sağlanmaktadır.

 

ALBA GROUP

Albatrans Transalba ABG Freight UK Albatrans HKG Albatex MD

EKİBİMİZ

Alpaslan Bahadır GÜMÜŞHANYönetim Kurulu Üyesi

Alpaslan Bahadır GÜMÜŞHAN

Nur YILDIZSESGenel Müdür

Nur YILDIZSES

Rasim KALELİPazarlama Müdürü

Rasim KALELİ

İlker ÖZDOĞANMuhasebe Müdürü

İlker ÖZDOĞAN

Makbule KARAASLANSatış Müdürü

Makbule KARAASLAN

Seçil ÖZALPMüşteri İlişkileri Sorumlusu

Seçil ÖZALP

Handan ELMASMüşteri İlişkileri Sorumlusu

Handan ELMAS

Kübra ÖNDERMüşteri İlişkileri Sorumlusu

Kübra ÖNDER

Sıla GÜNDOĞDUSatış Temsilcisi

Sıla GÜNDOĞDU

Asude ŞAHİNOperasyon Yetkilisi

Asude ŞAHİN


HİZMETLERİMİZ

 • YANGIN

  Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır.

   

  Ana Teminatlar

  • Yangın, Yıldırım, Infilak: Yangın, Yıldırım, infilak ve bunlar nedeniyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemlerini kapsamaktadır.

   

  Ek Teminatlar

  • Dahili su, fırtına, hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması, duman, yer kayması, kar ağırlığı, enkaz kaldırma masrafları, deprem ve yanardağ püskürmesi.
  • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, Kötü niyetli hareketler, Terör, Sel/Su basması.

   

 • KAZA

  OTO KAZA

  Özel veya ticari amaçlarla kullanılan motorlu araçların kullanımına bağlı olarak meydana gelmesi muhtemel tehlikelere karşı koruma sağlayan sigortalardır.

   

  Ana Teminatlar

  Çarpma, çalınma ve yarma teminatlarını kapsamaktadır.

   

  Ek Teminatlar

  DIE TÜFE aylık enflasyondan korunma, kısmi hasarlarda eskime payı düşülmemesi, aksesuar, ses ve görüntü cihazları, deprem ve sel teminatı, terör, grev, lokavt, halk hareketleri teminatı.


  İhtiyari Mali Sorumluluk

  Sigortalı araçla üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararları karşılamaktadır.

   

  Ferdi Kaza Teminatı

  Araçla seyahat eden sürücü ve yolcuların kaza sonucu ölüm ve sürekli sakat kalmaları halinde tazminat ödemektedir.

   

  Hukuksal Koruma Sigortası

  Sigorta edilen aracın sahibi/işleten i veya sürücüsü sıfatı ile taraf olunan hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesinde gereken gider ve edimleri temin etmektedir.

 • NAKLİYAT

  Nakliyat sigortaları; tekne sigortaları, kıymet nakliyat sigortaları ve emtia nakliyat (yük) sigortaları olmak üzere üç alt branşa ayrılmaktadır.

   

  Emtia Nakliyat (Yük) Sigortası

  Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

   

  Tam Ziya

  Malınızı, eşyanızı naklettiğiniz aracın "tamamen hasarlanması" sonucu, sigortalı malların da "tamamen hasarlanması" halinde oluşacak zararları karşılamaktadır.

   

  Dar teminat

  Nakil aracının, sevkiyatlar sırasında hasarlanması sonucu oluşacak kayıpları karşılar. Bu riskler şunlardır:

  • Yangın
  • Yıldırım
  • Seylâp
  • Dere taşması
  • Heyelan
  • Köprü Yıkılması
  • Çarpışma
  • Devrilme
  • Demiryolunda, vagonların bağlama ürünlerinin kopması veya bunlara benzer bir hasara uğraması
  • Yol çökmesi
  • Hat, tünel veya demiryoluna ait diğer yapıların yıkılması


  Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması mümkün olmamaktadır.

   

  Geniş Teminat: Bu teminat adından da anlaşılacağı gibi çok geniş anlamda güvence sağlamaktadır. Ancak, aşağıda belirtilen riskler teminat dışındadır.

  • Nakliye sırasında gecikmeden doğan durumlar (Yakın sebebi gecikme olan hasarlar),
  • Malın bünyesinden, üretiminden kaynaklanan hasarlar (Gizli kusur),
  • Fire, çürüme, bozulma gibi malın özelliğinden kaynaklanan hasarlar,
  • Ambalaj yetersizliği.

   

  Dikkat Edilecek Hususlar

  Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar karşılanmamaktadır.

  Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta, sürekli sevkiyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalannda abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır.

  Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden farklı olmaması gerekir.

   

  Tekne Sigortası

  Her türlü deniz aracının deniz tehlikeleri nedeniyle uğrayabilecekleri hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Ancak, deniz vasıtalarının inşası ve denize indirilmeleri sırasında meydana gelmesi muhtemel hasarlar da, tekne sigortaları kapsamında değerlendirilmektedir.

   

  Kıymet Nakliyat Sigortası

  Kıymetli maden, evrak, para ve benzer şeylerin taşınmaları sırasında söz konusu olabilecek tehlikelere karşı teminat sağlamaktadır.

 • MÜHENDİSLİK

  Mühendislik sigortalan; makine kırılması sigortası, montaj sigortası, inşaat sigortası, elektronik cihaz sigortası olmak üzere dört alt branşa ayrılmaktadır.

   

  Makine Kırılması Sigortası

  imal edilmiş ya da montajı yapılıp deneme dönemi tamamlanmış olan makine ve tesisatın, buhar ve gaz motorlarının, pompaların, hava kompresörlerinin çalışması sırasında hasara uğraması ya da bulundukları yerde dururken, temizlenirken, revizyonları yapılırken ve yerleri de'giştirilirken beklenmedik bir etkiyle zarar görmeleri bu sigortayla güvence altına alınmaktadır.

   

  Montaj Sigortası

  inşaatı tamamlanmış fabrika, sanayi gibi yapıların, mekanik veya elektrikli parça veya tesisin yerleştirilmesi veya monte edilmesi işlemleri sırasında meydana gelebilecek kayıp ve hasarlan tatmin edecek sigortadir.

   

  inşaat Sigortası

  Yapım halindeki yol, baraj, köprü, hastane, konut vb. gibi inşaat faaliyetleri esnasındaki her türlü mal­mülkün kaybını veya hasarını tazmine eden sigorta anlaşmasıdır. "inşaat", yapılmakta olan bir projenin bütünü olabileceği gibi, hali hazırda var olan bir mülke eklenecek bazı bölümlerle sınırlı da olabilir.

   

  Elektronik Cihaz Sigortası

  Elektronik makine, tesisat ve bilgi işlem sistemlerini normal çalışır halde iken veya bulundukları yerde temizleme, yer değiştirme, bakım halindeyken, ani ve beklenmedik bir nedene bağlı olarak meydana gelen maddi hasarlara ve depreme karşı teminat veren sigortadır.

 • SAĞLIK

  Sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamaları, azami limitlerle tam veya muafıyet olarak karşılanmaktadır.

 • TAMAMLAYICI SAĞLIK

  Sağlık Sigortası, SGK ve Sigorta şirketi ile anlaşmalı özel hastanelerde fark ücreti ödemeden tedavi olmanızı sağlar.Sizi ve sevdiklerinizi sağlık problemlerine karşı uygun primlerle güvence altına alır. Böylece dilediğiniz anlaşmalı özel kurumda, sıra beklemeden ve fark ücreti ödemedentedavi olabilirsiniz. Ayrıca kamu üniversite hastanelerindeki öğretim üyeleri için ödeyeceğiniz fark ücretleri de poliçeniz ile teminat altında!

HASAR

 • HASAR ANINDA

  Sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekmektedir. Sigorta şirketi hasar ihbarını takiben, hasar tespiti amacı ile eksper tayin eder. Eksperin düzenlediği rapor ile sigorta türüne göre gereken diğer belgeler sigorta şirketine ulaştırıldı'ğında tazminat ödenmesi için gereken dosya tamamlanır. Tazminatın en kısa zamanda ödenebilmesi için, ilgili belgelerin süratli ve eksiksiz olarak gönderilmesi ve tamamlanması gerekmektedir.

 • YANGIN

  istenen Belgeler:

  • Poliçe aslı veya fotokopisi,
  • Poliçe prim makbuzu,
  • Sigortalının hasarın oluşu hakkındaki beyanı,
  • itfaiye raporu,
  • Takipsizlik kararı, (temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi)
  • Tapu ve/ veya kontrat (bina ise) fotokopisi,
  • Hasarlarla ilgili fotoğraflar,
  • Karakol zaptı,
  • Giriş çıkış faturaları,
  • Mutabakatname,
  • Talepname
 • MÜHENDİSLİK

  Elektronik Cihaz ve Makine Kırılması Sigortalannda istenen Belgeler:

  • Poliçe aslı veya fotokopisi,
  • Poliçe prim makbuzu,
  • Olayı anlatan detaylı beyan,
  • Teknik rapor
  • Fotoğraf,
  • Hırsızlık ise karakol zaptı,
  • Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb.)

   

  inşaat / Montaj Sigortalarında:

  • Poliçe aslı veya fotokopisi,
  • Poliçe prim makbuzu,
  • Keşif özeti,
  • Hasar keşfi,
  • Meteoroloji, itfaiye, trafık vb. rapor ve tutanaklar,
  • Fotoğraf,
  • Olayı anlatan detaylı beyan,
  • Hırsızlık ise karakol zaptı ve Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb.)
 • NAKLİYAT

  Deniz Nakliyatında:

  • Poliçe aslı veya fotokopisi,
  • Fatura aslı veya fotokopisi,
  • Konşimento aslı veya fotokopisi,
  • Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı, (Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır.) » Muayene tutanağı,
  • Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı,
  • Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve Gümrük idaresi rezerv zaptı vermekten kagnıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurarak mahkeme tespiti istenir. (Bu tespite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır.)
  • Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi,
  • Kargo raporu ( Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir.)
  • Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri (önemli) » Time-sheet ve çeki listesi,
  • Gümrük kapanış beyannamesi,
  • Supalan tahliyelerde çetele ve tattı fışleri,
  • Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosıı,
  • Yurtdışı hasarlarda Lloyd's eksperinin raporu,
  • Yükleme manifestosu,
  • Sıvı emtia taşımalannda yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporlar!), Hazırlık Mektubu, Boş Tank Sertifikası, Protesto Mektupları.

   

  Kara - Hava - Demiryolu Nakliyatında:

  • Poliçe - Fatura - Hamule senedi veya Konşimento, (Yurtiçi nakliyelerde sevk irsaliyesi) » Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı, (Bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir.)
  • Muayene tutanağı,
  • Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı. (Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerinin imzası bulunması şarttır.)
  • Emtia gümrükte hasarlandığı halde Gümrük idaresi rezerv zaptı vermekten kagniyorsa mahkeme tespiti gerekmektedir.
  • Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosıı,
  • Gümrük kapanış beyannamesi,
  • Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi,
  • Hasar kaza sonucu oluşmuşsa, trafık zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri,
  • Taşıma işini yapan şirketin adı, unvanı ve adresi ile Türkiye' deki acentesinin adı, unvanı ve adresi.


  Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tespit edilememişse veya hasar daha sonra tespit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde taşıyana veya onun yarma limanındaki temsilcisine (acentesine) yazılı olarak ihbar edilmelidir.

 • KAZA

  Oto Kaza Sigortalarında Gerekli Belgeler:

  • Poliçe aslı veya fotokopisi,
  • Poliçe prim makbuzu,
  • Trafık kazası tespit tutanağı (kaza zaptı),
  • Alkol raporu,
  • Ruhsat fotokopisi,
  • Ehliyet fotokopisi,

   

  Hasar yurt dışında gerçekleştiğinde;

  • Hasar olan ülkenin resmi kuruluşlannca tutulan zaptın sureti
  • Hasar olan ülkenin avarya komiseri veya uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu
  • Bu raporun mahalli Türk Konsolluğu'nca tasdiki

   

  Ayrıca poliçe türüne göre bu belgelere ilave edilecek olanlar;

   

  1.Kasko sigortalannda:

  • Beyan,
  • Hasarlı aracın fotoğrafı,
  • Yük irsaliyesi.
  • Çalınma durumlarında;
  • 30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zaptı,
  • Maliye ve trafık tescil kaydım silineceğine dair yazı,

   

  2.Trafık ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarında:

  a-Maddi Hasarlarda:

  • Aracın detayları,
  • Karşı aracın ruhsat fotokopisi,
  • Poliçe fotokopisi veya aslı,
  • Maddi Hasarlı Trafik Kaza Tespit Tutana'ğı

  b-Bedeni Hasarlarda: (kesin rapor) Yaralanma durumunda:

  • Taburcu edildiğine dair hastane raporu, » Tedavi masrafları

   

  Ölüm durumunda:

  • Ölüm muayene otopsi raporu, » Aile nüfus kayıt örneği (vukııatlı) » Vera.t ilamı,
  • Ölenin gelir durumu belgesi,

   

  Ferdi Kaza Sigortalarında:

  • Kaza raporu
  • Ölüm durumunda vera.t ilamı, » Maluliyet halinde hastane raporu,

   

  Hırsızlık Sigortalarında:

  • Poliçe aslı veya fotokopisi,
  • Poliçe prim makbuzu,
  • Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı,
  • 30 gün sonra çalınan mallar bulunmamış ise, bulunamadığına dair rapor, » Hırsızlık tahribatı varsa fotoğraf,
  • Hasar gören malların faturası (ev eşyaları için fatura gerekmez)

   

  Cam Kırılması Sigortalarında:

  • Poliçe aslı veya fotokopisi, » Poliçe prim makbuzu,
  • Sigortalının beyanı, » Fotoğraf,
  • Kırılan camın detayları,

   

  işveren Mali Sorumluluk Sigortalannda:

  • Kaza zaptı (İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları),
  • işçinin iş akdi, S.S.K. bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti,
  • İş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı,
  • Savcılık iddianamesi veya açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış ise takipsizlik kararı,
  • işe başlama tarihi, S.S.K.. na bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları,
  • Ayrıca tarafımızdan savunma hakkını ilgilendirilen belgelerin, varsa olayın görgü tanıklarının ifade zabıtları,
  • S.S.K.. nın rücıı talebiyle ilgili mahkeme kararı,
  • Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname,
  • Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösterir fiş ve faturalar.

   

  3. şahıs Mali Sorumluluk Sigortalarında:

  • Kaza zaptı,
  • Olayın görgü tanıklarının ifade tutanakları,
  • Yaralanmalarda tedavi masrafianna ilişkin harcama belgeleri.

İLETİŞİM

Adres

EGS Business Park B3 Blok No: 49 Yeşilköy – TR34149 Istanbul - Turkiye

Telefon

Tel: +90 (212) 465 55 99 / +90 (533) 639 79 82